Životnost plastových ohrad

Životnost

Plast je obecně díky své životnosti materiálem třetího tisíciletí. Je velmi rozšířen ve všech oborech stavebnictví, v průmyslu, v zemědělství a v chovatelství nevyjímaje.

Ve světě je v chovatelství rozšířen natolik, že například v USA a Kanadě se jiný materiál při stavbě ohrad pro koně a jiná zvířata, používá jen velmi zřídka.

Jako většina plastových výrobků mají plastové dílce používané ke stavbám hrazení pro zvířata téměř neomezenou životnost. Nehnijí, nekorodují, jsou nenasákavé, odolávají dřevokazným houbám a hmyzu.

Postavíte-li si ohradu z plastů, stavbu ohrady tím vyřešíte jednou pro vždy.

Životnost ohrady postavené z plastových dílců proto nelze s dřevěnými či železnými ohradami vůbec porovnat.

Plastové profily, které pro použití na stavby ohrad pro zvířata dovážíme, jsou tlustostěnné a tříkomorové . Jsou odolné proti UV záření, proti mrazu a nejsou vyráběny z recyklátů.

K vysoké životnosti plastové ohrady jako celku také přispívá dobrá viditelnost ohrady, stabilita a bezpečnost. Koně ji respektují a neničí ji. Nemají tendenci ji okusovat ani se o ni drbat.

Výhody plastových ohrad :

 • Dlouhá životnost a stabilita
 • Žádná koroze
 • Žádné uhnívání
 • Žádné další investice
 • Žádná údržba
 • Odolnost proti mrazu
 • Odolnost proti UV záření
 • Stálý vzhled
 •  Stálá pevnost
 • Dobrá viditelnost pro zvířata
   

 

Admin

25. 8. 2010 11:03

Ukázky ohrad s nízkou živostností

 
 
 
 

Admin

18. 8. 2010 21:11